Seorang Pemimpin itu…

“Tanggap ing sasmita….Limpat Pasang ing Grahita, serta Cakra-Manggilingan”

“Pinangka mrih hamemayu hayuning bawana”

View on Path

Iklan