Setiap manusia…sekalipun lintas profesi mempunyai cara menuju Tuhannya….

“Pangeran iku siji, ana ing ngendi papan langgeng, sing nganakake jagad iki saisine, dadi sesembahane wong sak alam kabeh, nganggo carane dhewe-dhewe”

View on Path

Iklan